MENU

SHARE
Islam Itu Indah

Tata Cara Ziarah Kubur yang Sebaiknya Diperhatikan

TRANS TV - Tata Cara Ziarah Kubur yang Sebaiknya Diperhatikan | Ziarah kubur merupakan suatu kegiatan mengunjungi kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah wafat dan mengingat kematian. Dalam melaksanakannya temtu ada tata cara ziarah kubur ataupun adab berziarah yang sebaiknya diperhatikan, a.l. : meluruskan niat dan tujuan, mengucapkan salam kepada seluruh ahli kubur ketika masuk area pekuburan, tidak menduduki kuburan, mendoakan ahli kubur, tidak meminta-minta kepada kuburan.

RELATED VIDEO