MENU

SHARE
Islam Itu Indah

Akhlak yang Baik Lebih Penting daripada Penampilan

TRANS TV - Akhlak yang Baik Lebih Penting daripada Penampilan | Manusia di mata Allah secara kualitas tidak diukur dari harta yang dia punya, tetapi dari amal saleh dan keikhlasan kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, karena merupakan pijakan penting manusia yang memeluk agama.

Imam Al Ghazali memeparkan soal akhlak yang merupakan salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi.

ThumbnaillPhoto by Alfian Dimas on Unsplash

RELATED VIDEO